top of page
170613-iker-larburu-1014.jpg

Programes de Reforç Educatiu:
- Educació Primària
- Educació Secundària

- Batxiller

- Cicles Formatius de Formació Professional.

.

- Atenció a les Necessitats Educatives Especials dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge.

- Tallers formatius específics per al desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge.

- Assessorament i psicoeducació a famílies i professionals implicats.

Integrem el conjunt d'estratègies i accions que tenen per finalitat donar suport i millorar els processos d'aprenentatge i èxit escolar dels nens i nenes. Concretament intervenim per millorar els aprenentatges, els hàbits d'estudi, els resultats acadèmics i l'autonomia en l'aprenentatge de l'infant, nena i adolescent i incrementar les expectatives davant les seves possibilitats, de la família i dels docents de l'escola.

L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar el món.

Nelson Mandela

bottom of page