top of page

serveis

En els meus serveis sempre busco la màxima qualitat i discreció. Per això t'ofereixo una ajuda psicològica professional i seriosa per entendre l'origen de el problema i les seves solucions. La il·lusió per viure és el més important, perquè anar a un psicòleg és una decisió que implica valentia.

Dins dels meus serveis d'educació trobaràs un suport especialitzat per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials com: dificultats d'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia i disgrafia, retards en el desenvolupament cognitiu, dèficit d'atenció o altes capacitats. Duc a terme activitats de Reeduación en grups reduïts oa nivell individualitzat. Sempre adaptat a les teves necessitats.

bottom of page