top of page

Assessoria a Professionals

- Assessorament a empreses i professionals implicats.

Integrem el conjunt d'estratègies i accions que tenen per finalitat dissenyar, educar i servir com a base de l'canvi de pensament de les organitzacions de segle XXI. Actuem com a ens sincronitzador d'accions i objectius perquè les organitzacions es converteixin en empreses altament eficaços.

Des de la visió sistèmica es reconeix als elements de el sistema pel que fa a la responsabilitat que tenen, l'ordre que ocupen, el respecte i el valor de l'aportació que cadascú fa. D'aquesta manera s'inverteix menys energia en la cooperació, la comunicació i la confiança entre aquests membres, el que provoca que l'equip i les organitzacions aconsegueixin els objectius molt abans.

SERVEIS:

- Anàlisi i canvi de el clima cultural a l'empresa

- Diagrames de comunicació

- Habilitats directives i de motivació

- Anàlisi i descripció de el lloc de treball

- Direcció n per objectius

- Gestió per competències (selecció de personal)

- Disseny de el pla d'acollida

- Definició i desenvolupament de el pla de formació intern

- Avaluació n de l'rendiment

Allà on hi ha una empresa, algú va prendre una decisió valenta.

Peter Drucker

bottom of page